Besøksadr.:Strandgata 12 A , 9405 Harstad

Postadr.:Christiane Wulff c/o Synnøve Wulff Tordenskjoldsgt.14 9404 Harstad

Telefon: Mobil 951 498 95

E-post:post@christianewulff.no